12 มีนาคม 2562 ค่าฝุ่นพิษในอำเภอเมืองราชบุรี เพิ่มสูงเกินมาตรฐาน

ที่มา: https://siamrath.co.th/n/69128

บรรยากาศบริเวณบนยอดเขาแก่นจันทน์ ซึ่งอยู่ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี มีหมอกควันลอยคละคุ้งไปทั่ว ทำให้อากาศเริ่มมืดครึ้ม ผู้ที่ต้องอยู่กลางแจ้งก็เริ่มมีความผิดปกติในเรื่องของทางเดินหายใจ ด้านสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 8 จังหวัดราชบุรี ก็ได้รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ บริเวณตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ซึ่งพบว่ามีปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) มีค่า 70 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพจึงได้มีการแจ้งเตือนประชาชนให้ควรเฝ้าระวังเรื่องของสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง สำหรับในพื้นที่จังหวัดราชบุรี นั้นเริ่มได้รับผลกระทบจากค่าฝุ่นพิษ มาตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม 2562 ที่ผ่านมา และทางจังหวัดราชบุรี ได้มีประกาศห้ามในการเผาออกหนังสือคำสั่งด่วน ลงนาม ณ วันที่ 26 มกราคม 2562 ประกาศห้ามให้มีการเผาไร่ นา ขยะ ฯลฯ โดยเด็ดขาดในพื้นที่จังหวัดราชบุรี โดยแจ้งหนังสือไปยังนายอำเภอ ผู้อำนวยการอำเภอ ทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง ผู้อำนวยการท้องถิ่น เพื่อแจ้งให้ประชาชน สถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรมและผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ขอความร่วมมือกันทุกฝ่าย โดยทางจังหวัดจะทวีความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายตามลำดับ จากแจ้งขอความร่วมมือ เป็นห้ามกระทำการฝ่าฝืน ไปสู่การดำเนินคดีอาญา จนกระทั่งเรียกค่าเสียหายทางแพ่งหากมีมูลตามขั้นตอน เพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ ขอความร่วมมือร่วมใจให้ผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤตเดือน ม.ค. – ก.พ. 2562 และทางฝนหลวง ได้เข้ามาช่วยทำฝนเทียม ซึ่งทำให้สถานการณ์ฝุ่นพิษ นั้นลดลงไปได้ แต่ในวันนี้ค่าฝุ่นพิษกลับมาเริ่มสูงอีกครั้งแล้ว